Her vil vi legge ut møteprotokollen for årsmøtet 2018, når årsmøtet er gjennomført.

Årsmøte for DNH 28.06.18. Klokken 18.00
Raddisson Blu, møterom 316.
Velkommen!