Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Ved spill på Multix tilfaller halvparten av overskuddet Grasrotandelen. Hver dag beregnes Grasrotandelen ut ifra forskjellen mellom innsats og gevinster, og fordeles til spillernes grasrotmottakere.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra. Dette fordi alt overskuddet i Extra allerede går til stiftelsen Helse og Rehabilitering og Flax spilles uregistrert.

Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer. Trykk her for å støtte Dyrebeskyttelsen Haugaland.

For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping. Du leser mer om Spillerkortet her

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret (brreg.no) og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet

En grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet.

For at et lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret (brreg.no)og godkjent som grasrotmottaker.
Retningslinjene for Grasrotandelen fastsettes av forskrift fra Kultur- og kirkedepartementet. Les mer her.
Grasrotmottakere vil motta midler over Grasrotandelen tre ganger årlig, 1.januar 1.mai og 1.september.
Det legges ingen føringer på hva midlene skal brukes til.

Du kan bytte grasrotmottaker når du måtte ønske. Når du har tilknyttet deg en grasrotmottaker, vil denne motta midler for alt du spiller for helt til du sletter eller bytter mottaker.

Det er mulig å følge med på statistikk over totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere tilknyttet de enkelte lag og foreninger.

Statistikk finner du her

*Informasjonen er hentet fra hjemmesiden til Norsk Tipping