Saksliste til årsmøtet. Ingen innkommne saker

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent
 4. Valg av protokollunderskrivere
 5. Valg av tellekomite
 6. Årsmelding
 7. Årsregnskap og budsjett 2020
 8. Handlingsplan
 9. Valg av styreleder
 10. Valg av styremedlemmer
 11. Innkommne saker
 12. Valg av valgkomite
 13. Valg av revisor