Hjelp oss å hjelpe!

Ved å adoptere et dyr fra oss, kan vi hjelpe et nytt dyr som trenger vår hjelp å finne nytt hjem. Vi tar et gebyr pr kanin som blir adoptert, dette inkluderer id-merking og kastrering. Gebyret er 750,- for både voksne kaniner og kaninunger. Send oss en epost på dnhaugaland@gmail.com for å reservere en kanin. Husk å få med navnet på kaninen du ønsker å adoptere. Når du sender en mail til oss, vil du få kontaktinformasjonen til fosterhjemmet, hvor du avtaler med dem et møte om å få se kaninen. OBS! Bildene kan avvike noe ettersom dyrene blir eldre desto lengre de er i fosterhjem. Vi prøver å oppdatere bildene fortløpende.

KLIKK HER FOR Å SE KANIN SOM ER TIL ADOPSJON

Viktig å vite før du får deg kanin

Kaniner er det tredje mest populære familiedyret i Skandinavia. Samtidig er det et dyr som ofte blir misforstått og glemt. Mange kjøper kanin på impuls, noe som gjerne resulterer i barn som går lei, kaniner som parkeres i et lite bur, og dyr som frarøves muligheten til å leve gode liv.

Mange blir overrasket over hva som kreves for å gi kaninene gode liv, og noen kan bli frustrerte fordi anskaffelsen av det «enkle» dyret viser seg å være mer krevende enn man på forhånd hadde tenkt seg. Uansett hvilken art man får i hus, må man på forhånd sette seg inn i i hva dyret trenger av stell og pleie, og vi vil derfor punktvis gå gjennom det man bør vite før kaninen flytter hjem. Vi vet at forberedelser og kunnskap øker sjansen for et godt dyrehold, og vi håper innlegget vil være til hjelp for dere som ønsker å ta til seg en kanin.

Få også grunnleggende kunnskap om kanin i Kaninbokas Grunnkurs Kanin. 

 

TIDSPERSPEKTIV

Å anskaffe seg en kanin er en langvarig forpliktelse. Med godt stell kan de leve like lenge som en hund eller katt, og man bør alltid inkludere dyret i fremtidige planer.

Kaniner kan leve i mer enn 10-13 år, og er avhengig av daglig stell, selskap og mosjon hele livet.. Om man ikke kan ta på seg ansvaret i mange år, kan det være en god ide`å adoptere en som allerede er noen år. På grunn av en overpopulasjon av kaniner er det dessverre alltid mange som vil ha beov for et nytt eller bedre hjem. Å ta til seg en allerede godt voksen kanin er også noe vi anbefaler barn og ungdom, som ofte vil være i en situasjon hvor de flytter  hjemmefra mens kaninen fremdeles lever. Om man har et enda kortere tidsperspektiv, kan man vurdere å være fosterhjem for oss.

 

ALLERGI

Er noen i husstanden allergiske mot kaniner eller høy? Ved mistanke bør man teste seg i forkant, spesielt om man tenker å ha kaninene boende inne i boligen. Les mer om hvordan man kan leve med kaniner og allergi i denne artikkelen. 

 

FERIE OG REISE

Hvem kan passe kaninene når du er borte en helg eller reiser bort? Om man på forhånd ikke er vant til å ha dyr, må man være klar over at man blir bundet ved å ha kaniner, og at man alltid må sørge for forsvarlig pass i forkant av en tur. Impulsive reiser lar seg ikke så lett kombinere med det å ha kaniner.

Kaninboka.no har laget et notat som vil sikre at «barnevakten» får med seg alt av nødvendig informasjon. Det kan lastes ned her. 

 

KOSTNADER OG ANSVAR

Selve anskaffelsen av en kanin koster ikke mye. De reelle kostnadene ved å ha kaniner på en forsvarlig måte overgår imidlertid det de fleste har sett for seg. Når man har dyr må man også ha økonomi til å gi behandling hos veterinær ved behov. Dette er noe man må penger til, så dyr ikke må lide ved sykdom og skade. Det er mulig å forsikre kaniner hos Gjensidige og Agria.

Man bør i tillegg ta høyde for utgifter til kastrering. Det er nødvendig for at dyrene skal leve godt sammen og også eliminere stor risiko for å utvikle kreft i forplantningsorganene. Les mer om kastrering her. Ved å adoptere fra oss vil kastrering og id-merking være inkludert.

Barn under 18 år kan ikke holdes ansvarlige for dyr. Det er da de voksne som har hovedansvaret for at dyrene får forsvarlig stell og pleie, herunder boforhold, helse og kosthold.

 

“Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

— Dyrevelferdsloven § 23

INTERAKSJON MED EN KANIN

Mange synes det er vanskelig å forstå og ha interaksjon med en kanin. En kanin er ikke en liten hund eller katt. Som byttedyr er det viktig å ha kontroll over kroppen sin. Når kaninen opplever noe truende vil den nemlig forsøke å løpe for å komme i sikkerhet. Om man holder kaninen vil den kjenne at den ikke kan bevege seg og bli utrygg. Et forsiktig og stille kroppsspråk gjør at alle bør sette seg inn i artens språk og kommunikasjon for å ha forutsetninger til å gi kaninen et best mulig liv.

Et godt råd er å la kaninen gå fritt omkring mens man selv sitter på gulvet. Pass alltid på å ha esker eller andre skjulested tilgjengelig. Når kaninen kommer bort for å snuse kan man håndmate den med pellets og urter eller stryke den forsiktig på hodet.

 

BARN OG KANIN

Kaniner og barn er ikke en spesielt heldig kombinasjon. Kaninene er ikke levende kosedyr, og mange barn vil miste interessen og synes dyret er kjedelig. Katt, hund eller rotte kan være dyr som passer bedre. Les mer om barn og kanin her, og få tips om hvordan du kan lære barnet å omgås dyrene på.

 

BOFORHOLD

Det er viktig å planlegge og vite at man kan tilby kaninene gode boforhold. Et bur er ikke nok, og alle kaniner må ha god plass å bevege seg på, både for å motvirke benskjørhet og få utøve normal aktivitet og atferd. Les mer om skadene ved å leve i bur her. 

Huskaniner kan gå fritt på enkelte rom, i hele boligen eller på avgrensede områder med ulike binger. Det er viktig å kaninsikre områdene kaninene har tilgjengelig, og det går i hovedsak ut på å sikre ledninger. Gi kaninene en base med dokasse, høy over dokassa, vannskåler og trygge sovehus eller andre skjulesteder. En plass under soafen og en pappeske kan være gode hvilesteder. Husk å sørge for godt underlag med sklisikre tepper, så kaninene kan løpe.

Utekaniner må ha isolerte hus og tilgang på sike løpegårder. Les mer om hvordan du kan bygge utehus og rovdysikre kaningårder her. 

 

SOSIALE KANINER

Kaniner bør ikke bo alene, men helst holdes i par eller velfungerende grupper. Les mer om hvordan du kan sette sammen kaniner og lær om forutsetningene for et godt samliv her. 

 

KOSTHOLD

Kaninens kosthold består for det meste av høy, og man må sørge for å ha både høy og en god kaninpellets når kaninene kommer i hus. Les mer om kosthold og hva man bør gi i dette innlegget. 

 

ANSKAFFELSE AV KANIN

Det letteste er å adoptere to hjemløse kaniner som allerede er kastrerte og gode venner, og det ønsker vi å være behjelpelige med.

Informasjon hentet fra http://www.kaninboka.no