Om oss

Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland (DNH) er en avdeling av Dyrebeskyttelsen Norge, og en selvstendig juridisk enhet. Organisasjonens formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Dette arbeidet utføres gjennom informasjon og holdningspåvirkning, samt direkte hjelp til dyr i nød. Dyrs rettigheter omfatter etter dyrevelfredsloven både rett til liv og rett til fri bevegelse og utfoldelse etter art. Dyr skal ikke påføres smerte eller lidelse dersom det ikke er av hensyn til dyret selv. Dyrebeskyttelsen Norge og dens lokalavdelinger er regulert av vedtekter og etisk plattform utformet ved årlige landsmøter.

DNH ble dannet i januar 2010 og blir drevet av frivillig arbeidskraft. Arbeidet vi gjør består hovedsakelig av administrative oppgaver og praktisk dyrevern dvs. svare på henvendelser, hjelper dyr som er hjemløse, skadde og sårede, og omplassere eierløse dyr. For å få dette til er vi avhengige av hjelp fra frivillige samt økonomisk giverglede fra sponsorer, privatpersoner og dugnad for å sikre inntekter. Arbeidet vi gjør er basert på frivillighetsarbeid uten noen form for økonomisk kompensasjon.

Vi i DNH har en travel hverdag med henvendelser via e-post og facebook, som fort blir omgjort til fysiske oppdrag. Vi henter inn dyr, etterlyse eiere, skaffer fosterhjem, finner permanente hjem, veterinært besøk, sjekke dyr for id-merking, administrativarbeid, arrangere adopsjonsdager, oppfølging av frivillige, opplysning og media.

Vi får en del forespørsler om omplassering av eide dyr. Selv om vi ønsker alltid å hjelpe er det ikke alltid vi har kapasitet til det. Vi må ha plass til de dyrene som er hjemløse, og vi opplyser da alltid om eiers ansvar ved sitt dyrehold. Når en går til anskaffelse av et kjæledyr er det en langtidsforpliktelse, og vi ønsker å opplyse om ansvaret eier har.

Vi vil også nevne i denforbindelse at nødhjelp av dyr som lider/er synlig syke er veterinærutgifter dekket av Mattilsynet. Alle har hjelpeplikt ovenfor dyr som er skadet eller er synlig syke.

 

Hva har vi arbeidet med i 2018

Året 2018 har vært et begivenhetsfullt år der vi har hatt noen store saker og nye utfordringer med Shelter Manager, i tillegg til vanlig drift.

Vi har donert overskuddet av fôret vi har mottatt (katt/hund) til organisasjoner for vanskeligstilte i samfunnet. Vi har arbeidet forebyggende med å hjelpe privatpersoner som har stått i vanskelige situasjoner, der vi har bistått med kastrering og kastrering på avbetaling for katt.

DNH har også samarbeidet med Mattilsynet i ca. 25 saker blant annet kolonibekjempelse, og sent inn ca. 10 bekymringsmeldinger til dem.

 

Styrets sammensetning i 2018

Leder: Elisabeth Ellingsen (på valg 2019)

Nestleder: Kristine Aksdal (på valg 2020)

Kasserer og styremedlem: Astrid Frøiland (på valg 2019)

Styremedlem: Marion I. B. Torp  (på valg 2020)

Styremedlem: Anette Granberg Svensen (på valg 2020)

Styremedlem: Kirsten Holgersen (på valg 2019)

Varamedlem: Stine Stølsvik (på valg 2019)

Varamedlem: Bente Gundersen (på valg 2019)

Varamedlem: Beate Eik-Nes (på valg 2019)

Varamedlem: Elisabeth Leirvoll (på valg 2019)

Det ble avholdt 10 styremøter i 2018.

 

Inntekter og inntektsarbeid

Vi startet året med en søknad til Haugaland Kraft for midler til en film vi ønsket å lage, for å fremme vårt arbeid i lokalsamfunnet. Vi fikk innvilget 10 000,-, og vi startet et samarbeid med Memory UB, en elevbedrift ved Vardafjell VGS, i slutten av året 2018. Resultat og selve filmlagingen vil skje første kvartal i 2019.

En av våre store saker dette året var med den skadeskutte katten Linda. Katten Linda ble funnet med store mengder blykuler i kroppen. Vi fikk samlet inn ca. 26 000,- i donasjoner, til operasjonene Linda måtte igjennom for å få et verdig liv. Linda var også en av de kattene som fikk sitt foralltidhjem i 2018.

En liten stund etter Linda saken, dukket det også opp en sak der en privat katt også ble skutt med hagle utenfor sitt hjem. Dette skjedde i samme nærområde som Linda ble funnet. For å prøve og finne gjerningspersonen, startet vi en innsamling til dusør for tips som kunne løse saken. Her fikk vi samlet inn 5000,-, dessverre fikk vi ikke inn noen dusør vinnende tips.

Vi hadde loddsalg der alle gevinster var donert. Inntekt på 12 000,-.

Vi hadde også salg av adventskalendere. Hvor vi både hadde dør til dør salg og stands på både Oasen Storsenter, og Markedet Steen og Strøm ved flere anledninger. Vi var med på julemarked regi Markedet Steen og Strøm, der forskjellige små aktører solgte sine produkter og vi fikk en sentral plassering der vi fikk solgt adventskalendere. Vi hadde også ved en annen anledning juleshow med musikk, sang og salg av adventskalenderepå Markedet Steen og Strøm.

 

Adopsjon

I løpet av 2018 har vi adoptert bort ca. 130 katter, blant dem var 101 kattunger der mange måtte flaske mates.

Vi har hatt litt sykdomsproblemer og utgifter med ringorm og lopper, både hos mennesker og dyr.

I sommer hadde vi en stor adopsjonsdag på Tysværtunet Kulturhus, der vi hadde flere dyr på visning. Vi hadde informasjons stasjon, donasjons muligheter, ansiktsmaling og café. Vi ble godt dekket av media, og vi fikk vist oss frem i nærområdet. Buddy Raglamyr donerte flotte startpakker til alle som adopterte kattunger denne dagen.

 

Markedsføring og sosiale medier

Vi har i løpet av året hatt to stands på Aksdal Senter der vi hovedsakelig brukte tiden på rekrutering av betalende medlemmer, frivillige og fosterhjem, samt informering av hva vi arbeider med og viktigheten av kastering, id-merking og vaksinering.

Vi har arbeidet med både Facebook, Instagram, Finn og vår egen nettside. Der har vi frontet saker, våre dyr, og informert.

 

Media

Vi har i løpet av året hatt et veldig godt samarbeid med de lokale medier her på Haugalandet. Vi har hatt flere opplysningsintervjuer, og flere av våre saker har vi også fått veldig god dekning både i tv, aviser og radio. Som Linda saken og dusør saken som fikk veldig god mediedekning i både nasjonale kanaler som VG og TV2, og lokale medier som TV Haugaland.

Vi hadde en sak med flere rasekatter som forsvant dekket av NRK.

DNH hadde også mer hyggelige innslag i media, som månedens katt i TV Haugaland. Der fikk vi fremhevet voksne katter, som gjerne har ikke blitt sett igjennom de tradisjonelle kanalene vi bruker i forhold til adopsjon. Og vår adopsjonsdag på Tysværtunet Kulturhus fikk vi også fremhevet i TV Haugaland.

 

Handlingsplan 2019

 

Økonomi

Medlemmer, grasrotandelen og donasjoner

DNH skal jobbe for å være aktive og synlige i lokalsamfunnet for å rekruttere flere til å støtte oss økonomisk.

 

Salg av produkter

Vi planlegger å starte med salg av handlenett og undersøker muligheten for å selge kakebokser.

Har begynt å samle inn premier til et lotteri, og jobber med å få i boks en event med konsert og tapas, samt et loppemarked.

Kalendersalg

Ønsker å få solgt flere enn i 2018, må få premielisten klar enda litt tidligere slik at vi kan begynne å selge allerede i oktober.

Sponsorer

Ønsker å sette opp en gruppe som skal jobbe aktivt ut mot bedrifter for å kunne få inn flere midler

 

Praktisk dyrevern

Katt

Fortsette arbeidet med å avvikle kattekolonier i samarbeid med Mattilsynet, og samtidig fortsette å hjelpe enkeltindivider. Vi får god hjelp fra publikum som melder inn skadde og mulig forlatte katter.

Vi kommer til å sette opp et kurs for fosterhjem, og ønsker å ha et foredrag fra adferds spesialist på katt. Jobber med å få laget et infoskriv i samarbeid med foredragsholder som skal sendes til alle som adopterer hos oss i forkant, slik at de er mer innforstått med utfordringene som kan komme i kjølevannet av en adopsjon av et dyr i fra Dyrebeskyttelsen.

Kanin

Fortsette med å hente inn kaniner for å så omplassere disse, og samtidig sørge for at kunnskap om kaninhold øker.

Andre dyr

Ønsker som i 2018 å fortsette med å bistå eiere som ønsker smådyr omplassert, med råd om annonsering og tips til hvordan de selv kan finne rett hjem til sitt dyr. Arbeide for å heve kunnskap om artenes behov. Spre gode holdninger og korrekt kunnskap.

Frivillige ressurser

I vår hadde en annonse i lokalavisen der vi informerte om de mange ulike oppgavene DNH trenger hjelp til og søkte etter frivillige. Dette ble laget litt som en ledig stilling annonse for å vise at vi trenger hjelp til flere ting enn innfanger og fosterhjem. Dette ble lagt godt merke til å vi fikk inn flere søkere, men var litt for kostbart til at vi ønsker å gjenta dette i 2019.

Vi ønsker også å arrangere en åpen dag for å kunne rekruttere flere frivillige. Er med på frivillighetssentralen og er tilgjengelige på kontoret hver søndag for å kunne ta imot de som ønsker å få vite litt mer om dette eller bidra.

Kastrering og ID-merking

DNH jobber aktivt for å bekjempe hjemløse dyr. Planlegger en felles kampanje med flest mulig dyrleger i vårt distrikt, der Id-merking og kastrering er i en pakke. Bruker mye av vår tid til savnet og funnet katter og kaniner, ønsker å få ID-merket mest mulig av privateide dyr slik at alle kan få komme hjem igjen raskt. Alle dyr som omplasseres gjennom DNH er ID- merket.

WEB/markedsføring/administrasjon

Vi gikk i 2018 over fra en Facebook gruppe til en Facebook side for å kunne lettere administrere siden, ta imot meldinger og for å kunne skjerme de som er med i styret ved å slippe og måtte svare som privatpersoner. Har lagt inn søknad for å få en doneringsknapp på siden slik at privatpersoner skal kunne opprette innsamlinger til oss. Vi bruker Finn.no og Instagram aktivt, men skal også begynne å bruke Snapchat etter hvert.

Hjelpesenter

DNH ønsker i 2019 å få etablert et hjelpesenter. Vi har spart opp og fått donert midler øremerket til et hjelpesenter.  I regi av Dyrebeskyttelsen Norge var vi på hjelpesenter kurs, og tilegnet oss en del kunnskap om de kravene som er til et slikt senter.  Ønsker å sette opp en huskomite som kan aktivt jobbe for anskaffelse av passende lokaler. Vi er også i dialog med Haugesund Kommune ang dette.

Reklamefilm

Vi fikk midler fra en lokal bedrift til å få laget en informasjonsfilm om arbeidet til Dyrebeskyttelsen. Denne er tiltenkt til alle sosiale medier og tv, og vil være ferdig før sommeren 2019.

 

Regnskap 2018

 

Budsjett 2019

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte for DNH

Valgkomiteen 2018 består av følgende personer:

Rita Alne-Auestad

Anne Grethe Stange

Mona Thorsen

 

Forslag til nytt styre 2019

 

Valgkomiteen har vært i kontakt med alle i nåværende styre for å høre om de ønsker gjenvalg. Vi har også spurt etter innspill fra nåværende styre, for å få en forståelse av hvordan styret har fungert i 2018. Vår oppfatning er at styret har fungert bra, det har vært godt samarbeid og mye fremgang.

 

Valgkomiteen har takket ja til å sitte 1 år til. Dermed er årets valgkomite som følger:

Rita Alne-Auestad

Anne Grethe Stange

Mona Thorsen