Hva arbeidet Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland med I 2017

 

Året 2017 har vært et turbulent år for avdelingen, styret startet i mars med et styre på  10 styremedlemmer og fra januar 2018 var vi 4 styremedlemmer igjen.

Selv med mye frafall har avdelingen holdt seg gående, vi har arbeidet hardt for få en god flyt og et godt samarbeid  i avdelingen og med lokalsamfunnet.

Bilde: Adopsjonsdag på Tysværtunet Kulturhus. Fotograf Nina Pedersen.

Noe av det vi har hatt stort fokus på er å være synlige her på Haugalandet. Vi har opprettet et godt samarbeid med bl.a. TV-Haugaland, her vi har fått informere om vårt arbeid, og vist frem dyrene vi har i fosterhjem som er klare for adopsjon. Vi har også hatt flere medieinnslag hos flere andre aktører her på Haugalandet, som Radio 102, NRK-Rogaland, Haugesunds Avis, og Tysvær Bygdablad.

Vi har hatt flere adopsjonsdager i løpet av året og mange dyr har fått seg nye hjem.  Den adopsjonsdagen med størst media dekning hadde vi i samarbeid med  Tysvær Kino, i forbindelse med premieren av Kedi, en kinofilm om gatekatter i Instandbul.

I løpet av høsten har vi også fått vært med på TV-Haugalands  serie ”Som hund og katt”. Her har vi fått opplyst om  vårt arbeid med hjemløse dyr, viktigheten av å ta vare på dyrene en velger å ta inn i familien,  vist frem dyr som trenger nye hjem, fått frem at vi har behov for økonomisk støtte for å hjelpe flere dyr, fått frem at vi trenger flere frivillige og flere fosterhjem.

Som en oppfølger til denne serien, har vi fått et innslag fast som vi har kalt ”månedens dyr” i 2018. Her får vi vise frem dyr som trenger nye hjem, vi forteller deres historie, og får dem frem i lyset. Vår erfaring er at det folk ser, leser eller hører om jevnlig, bryr de seg mer om.  Derfor ønsker vi at vårt arbeid for dyrene skal komme frem til folk der de er. Instagram har vi også tatt i bruk igjen, og her treffer vi yngre mennesker og får frem både våre dyr og arbeidsområder.

Vi har hatt loppemarked, adventskalendersalg, og kafésalg for å øke  inntektene våre. Vi har fått inn nye frivillige og nye fosterhjem. Vi har arbeidet mye for å få den daglig driften inn i systemer.

Vi har vært veldig heldige og fått flotte donasjoner både av privatpersoner og virksomheter, i form av gevinster til kalendere og pengegaver, noe som har bidratt til at vi har muligheten til å hjelpe enda flere  dyr.

Vi ønsker og takke alle våre samarbeidspartnere og bidragsytere for et godt gjennomført år.

 

Om oss

 

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Haugaland (DNH) ble dannet i januar 2010, og er en underavdeling Dyrebeskyttelsen Norge. Vi er en frivillig dyrevernsorganisasjon som jobber for dyrenes rettigheter og velferd på Haugalandet. Vi jobber etter en felles etisk plattform som er utarbeidet felles av alle avdelingene til Dyrebeskyttelsen Norge.

Arbeidet vi gjør består hovedsakelig av administrative oppgaver og praktisk dyrevern dvs. svare på henvendelser, hjelper dyr som er hjemløse, skadde og sårede, og omplassere eierløse dyr. For å få dette til er vi avhengige av hjelp fra frivillige samt økonomisk giverglede fra sponsorer, privatpersoner og dugnad for å sikre inntekter. Arbeidet vi gjør er basert på frivillighetsarbeid uten noen form for økonomisk kompensasjon.

Vi i DNH har en travel hverdag med henvendelser via e-post og facebook, som fort blir omgjort til fysiske oppdrag. Vi henter inn dyr, etterlyse eiere, skaffer fosterhjem, finner permanente hjem, veterinær besøk, sjekke dyr for id-merking, administrativarbeid, arrangere adopsjonsdager, oppfølging av frivillige, opplysning og media.

Vi får en del forespørsler om omplassering av eide dyr. Selv om vi ønsker alltid å hjelpe er det ikke alltid vi har kapasitet til det. Vi må ha plass til de dyrene som er hjemløse, og vi opplyser da alltid om eiers ansvar ved sitt dyrehold. Når en går til anskaffelse av et kjæledyr er det en langtidsforpliktelse, og vi ønsker å opplyse om ansvaret eier har.

Vi vil også nevne i den forbindelse at nødhjelp av dyr som lider/er synlig syke er veterinærutgifter dekket av Mattilsynet. Alle har hjelpeplikt ovenfor dyr som er skadet eller er synlig syke.

 

Handlingsplan 2018

 

Våre ønsker og mål for 2018 er:

  • Vi ønsker å fortsatt ha hovedfokuset vårt på å hjelpe de hjemløse dyrene i vårt lokalsamfunn.
  • Vi ønsker å kjøpe hus, og opprette et hjelpesenter.
  • Vi ønsker et godt samarbeid med våre fosterhjem, frivillige, offentlige instanser, bedrifter og media.
  • Vi ønsker oss flere frivillige.
  • Vi ønsker å ha en ryddig og effektiv organisasjon.
  • Vi ønsker å involvere lokalsamfunnet i vårt arbeid.

 

Regnskap

Regnskap revidert av: Runar Areklett

 

Innstillinger til valg 2018/2019

 

Valgkomiteen som ble innstilt på sist årsmøte i 2017/2018 er følgende:

 

– Rita Alne-Auestad

– Lene Haga

– Kari Louise Aronsen

 

Her er forslaget deres til styre 2018:

 

På valg styremedlemer:

Leder: Elisabeth Ellingsen. Velges for 1 år. Merknad, leder velges for 1 år omgangen.

Nestleder: Kristine Aksdal. Velges for 2 år.

Styremedlem: Anette Granberg. Velges for 2 år.

Styremedlem: Marion I.B. Torp. Velges for 2 år.

Styremedlem: Kirsten Holgersen. Velges for 1 år.

 

Styremedlem som ikke er på valg:

Styremedlem: Astrid Frøiland. Merknad, valgt for 2 år i 2017.

 

På valg varamedlemmer:

Varamedlem 1: Beathe T. Eik-Nes. Velges for 1 år.

Varamedlem 2: Elisabeth Leirvoll. Velges for 1 år.

Varamedlem 3: Stine Stølsvik. Velges for 1 år.

Varamedlem 4: Bente Gundersen. Velges for 1 år.

 

Styretsinnstillinger til valg av valgkomite 2019/2020

 

Her er styretsinnstillinger til valg av valgkomite for styret 2019/2020:

 

Rita Alne-Auestad Velges for 1 år
Anne Grethe Stange Velges for 1 år
Mona Thorsen Velges for 1 år