Om oss

Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland (DNH) er en avdeling av Dyrebeskyttelsen Norge, og en selvstendig juridisk enhet. Organisasjonens formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Dette arbeidet utføres gjennom informasjon og holdningspåvirkning, samt direkte hjelp til dyr i nød. Dyrs rettigheter omfatter etter dyrevelfredsloven både rett til liv og rett til fri bevegelse og utfoldelse etter art. Dyr skal ikke påføres smerte eller lidelse dersom det ikke er av hensyn til dyret selv. Dyrebeskyttelsen Norge og dens lokalavdelinger er regulert av vedtekter og etisk plattform utformet ved årlige landsmøter.

DNH ble dannet i januar 2010 og blir drevet av frivillig arbeidskraft. Arbeidet vi gjør består hovedsakelig av administrative oppgaver og praktisk dyrevern dvs. svare på henvendelser, hjelper dyr som er hjemløse, skadde, sårede, og omplassere eierløse dyr. For å få dette til er vi avhengige av hjelp fra frivillige samt økonomisk giverglede fra sponsorer, privatpersoner og dugnad for å sikre inntekter. Arbeidet vi gjør er basert på frivillighetsarbeid uten noen form for økonomisk kompensasjon.

Vi i DNH har en travel hverdag med henvendelser via e-post og facebook, som fort blir omgjort til fysiske oppdrag. Vi henter inn dyr, etterlyse eiere, skaffer fosterhjem, finner permanente hjem, veterinært besøk, sjekke dyr for id-merking, administrativarbeid, arrangere adopsjonsdager, oppfølging av frivillige, opplysning og media.

Vi får en del forespørsler om omplassering av eide dyr. Selv om vi ønsker alltid å hjelpe er det ikke alltid vi har kapasitet til det. Vi må ha plass til de dyrene som er hjemløse, og vi opplyser da alltid om eiers ansvar ved sitt dyrehold. Når en går til anskaffelse av et kjæledyr er det en langtidsforpliktelse, og vi ønsker å opplyse om ansvaret eier har.

Vi vil også nevne i den forbindelse at nødhjelp av dyr som lider/er synlig syke er veterinærutgifter dekket av Mattilsynet. Alle har hjelpeplikt ovenfor dyr som er skadet eller er synlig syke.

Hva har DNH arbeidet med i 2019

Året 2019 har vært et utfordrende år med mye langtidssyke kattunger. Vi har hatt både salmonella og klamydia (ca. 30 stykk) som har vært svært gjenstridig.

I løpet av året har vi også fått oss et nytt kontor, da vårt provisoriske kontor hos Radisson Blu Hotel skulle pusses opp. Vi er svært takknemlige for møterommet vi har hatt til disposisjon på Radisson Blu Hotel. I forbindelse med nytt kontor har vi også anskaffet diverse kontormøbler, en sittegruppe og internett til lokalet.

Vi holdt et ”kurs” for alle våre fosterhjem, der en adferds spesialist på katt kom til oss. Vi syns det var veldig kjekt å få samlet fosterhjemmene våre og gi dem litt faglig påfyll. Vi fikk også utarbeidet et infoskriv i samarbeid med foredragsholderen om adopsjon av katt, ”Fra redd katt til kose katt”. Informasjonsskrivet har vi til å gi til de som ønsker å adoptere fra oss, slik at de er innforstått med utfordringene som kan komme i kjølvannet av en adopsjon fra oss.

I oktober feiret Dyrebeskyttelsen Norge 160år og inviterte til 3 dagers feiring i Oslo. Vår avdeling sendte en representant som fikk med seg mange lærerike foredrag og masse informasjon om dyrevelferd.

Vi deltok også på hjelpesenterkurs i Bergen, der våre to representanter fikk med seg mye nyttig lærdom i forhold til kravene til et hjelpesenter. Noe som vil hjelpe oss stort ved vårt videre arbeid mot vårt eget hjelpesenter.

Samarbeid med media

Det har vært et fokuspunkt for oss i styret å få et godt samarbeid med det lokale media. Slik vårt arbeid blir sett og kommer frem, som igjen vil føre til større/flere donasjoner og støtte. Her er noen av de største sakene for oss i 2019.

Vold i nærerelasjoner er også noe vi har fått jobbe med i året som har gått. I samarbeid med Mattilsynet fikk vi i oppgaven om å omplassere en valp, hunden ble ikke tatt vare på av sin voldelige eier. Hunden kunne ikke omplasseres her i nærområdet, pga. faren for at eier skulle oppsøke nytt hjem. Valpen fikk seg et nytt hjem en ny plass i landet, og vi fikk fraktet den dit ved hjelp av at en av våre frivillige kjørte den.

Vi hadde også en større sak med god dekning av media da 2 katter ble funnet dumpet i et reisebur ved et hyttefelt på Hodnafjell. Kattene ble oppdaget idet de vandret formålsløst rundt oppe ved E134. De var begge medtatte og viste tegn til dårlig stell over lang tid. Den ene katten måtte dessverre bli avlivet på grunn av tilstanden den var i, anbefalt av dyrlegen.

Her er link til oppslagene for dem som ønsker å lese mer om sakene:

DNH jobber aktivt sammen med det lokale media og vi har hatt saker både i Haugesunds Avis, reportasjer i TvHaugaland og NRK. Vi fikk ett spesielt godt resultat da vi fikk førsteside og midtside i Haugesunds Avis, der vi fikk vist frem en fosterhjemsfamilie. De fortalte i artikkelen om sin opplevelse ved det å være fosterhjem, og vi fikk supplert med informasjon.

Link verving av nye fosterhjem:

https://www.h-avis.no/dyrebeskyttelsen/katter/dyr/ha-katt-pa-prove-og-gjer-ei-god-gjerning/s/5-62-848557

Personvern og problemer med trakassering av frivillige og styremedlemmer har vi også hatt. Og dette var også noe vi ønsket å få frem i media, da det er dessverre flere ”nettroll” som prøver å svart legge det frivillige arbeidet vi gjør. Dette er noe vi har sett oss lei på, og vi ønsker ikke å falle ned til deres nivå, derfor gikk vi til avisen. Dette er for å fortelle publikum at vi er frivillige og jobber med dette utenom familie og jobb, og kan dessverre ikke alltid svare på minuttet.

Link personvern artikkel: https://www.h-avis.no/nyheter/dyrebeskyttelsen/haugesund/jeg-angrer-titt-og-ofte-pa-at-jeg-sa-ja-til-denne-jobben/s/5-62-817700

Hjelpe vanskeligstilte

Vi har donert overskuddet av fôret vi har mottatt gjennom donasjoner til organisasjoner for vanskeligstilte i samfunnet (katt/hund). Vi har arbeidet forebyggende med å hjelpe privatpersoner som har stått i vanskelige situasjoner, der vi har bistått med kastrering, dyrlegebesøk og kastrering på avbetaling for katt.

DNH har også samarbeidet med Mattilsynet i ca. 24 saker blant annet fikk vi plutselig 10 kaniner fra et hjem som skulle omplasseres. Utenom det vi har sent inn ca. 12 bekymringsmeldinger til dem i løpet av året.

 

Styrets sammensetning 2019

Leder: Elisabeth Ellingsen (på valg 2020)

Nestleder: Beate Eik-Nes (ikke på valg 2020)

Styremedlem: Astrid Frøiland (på valg 2020)

Styremedlem: Marion I.B. Torp (på valg 2020)

Styremedlem: Anette Granberg Svensen (på valg 2020)

Styremedlem: Elisabeth Leirvoll  (på valg 2020)

Varamedlem: Kristine Aksdal (på valg 2020)

Varamedlem: Bente Gundersen (på valg 2020)

Varamedlem:  Vibeke Braadland (på valg 2020)

Varamedlem:  Kirsten Holgersen (på valg 2020)

Varamedlem: Britt Stine Stølsvik (på valg 2020)

Det ble avholdt 5 styremøter i 2019, og to har trukket seg fra sine verv i løpet av året.

 

Inntekter og inntektsarbeid

Året 2019 har hovedinntekten vår vært grasrotandelen fra Norsk Tipping, men vi har også fått en god del donasjoner fra skoleprosjekter, elevbedrifter, begravelser og adventskalender salg.

En av de største donasjonene som samlet sum kom fra Solvang Skole, der elevene arbeidet, solgte og tjente inn ca. 22 000kr til oss. Da vi var der og tok i mot sjekken holdt vi også en informativt foredrag for elevene om dyrevelferd.

Det har også vært en del forskjellige elevbedrifter som har vasket biler, solgt cupcakes, pantet flasker og donert inntekten sin til oss. Vi er svært takknemlige for de engasjerte ungene her på Haugalandet.

Da nå en kan velge dyrevelferd som valgfag på flere skoler, er dette et område vi ønsker å jobbe mer med i årene som kommer. Øke kunnskapene og respekten for dyr blant de som vokser opp, slik at vi får flere engasjerte hjelpere og skaper et samfunn der god dyrevelferd er en selvfølge.

Adopsjon

I løpet av 2019 har vi adoptert bort ca. 190 katter, 9 kaniner, 1 hund, 2 marsvin og 2 tamme fugler.

Som nevnt tidligere i årsmeldingen har vi i år hatt mye langtidssyke katter med klamydia (ca. 30 stykk) og salmonella. Salmonella er svært sjeldent vi er borte i her i distriktet, heldigvis. Klamydiaen har de berørte kattene trengt 3 lange kurer hver for å bli kvitt problemet. Av ca. 30 katter, måtte 6 stykker avlives, mens resten ble friskmeldte og adopterte tilslutt.

 

Handlingsplan for 2020

På grunn av pandemien, covid-19, har verden stått mye i ro. Og vi har også blitt rammet av dette, ved at vi har hatt mindre kapasitet og større pågang. Årsmøtet blir jo nå i juli ikke mars som ordinær plan, handlingsplanen for 2020 er derfor litt kortere enn vanlig og flere av tingene vi ønsker å arbeide med vil muligens bli forskjøvet eller fortsatt stå på planen i 2021.

Økonomi

Medlemmer, grasrotandelen og donasjoner

DNH skal fortsette å jobbe aktivt for å være synlige i lokalsamfunnet, med hovedfokuset på rekrutering til økonomisk støtte, og øke kunnskapen om dyrevelferd. Vi vil informere om vårt arbeid, og fremme våre fanesaker.

Salg av produkter

Vi fikk ikke i gang salg av handlenett i 2019, men vi har fått sjekket priser og ønsker å få dette i gang i løpet av 2020.

Salg av adventskalendere, og innsamling av gaver til denne er en stor oppgave som vi prioriterer i løpet av høsten. Vi ønsker og selge flere enn tidligere, gjerne også selge via nettbutikken og forhåndssalg.

Vi ønsker også å selge forskjellige andre varer som handlenett via nettbutikk og stands.

Jobbe mer opp mot de store bedriftene her på Haugalandet for donasjoner/bidrag.

Fortsette sparingen til hjelpesenter. Vi har i år fått forhandlet oss opp til en mye bedre sparerente, som vil bidra til raskere opptjening.

Ansatt

Vi har i årets budsjett lagt plass til en 50% faststilling i 2020 og 2021. Dette er for å kunne følge opp alt vi ønsker å gjøre her i avdelingen. Vi ser at kun frivillig innsatts ikke lenger er nok i en så pass stor avdeling som vi er. Foreløpig er dette et prøveprosjekt for å se om dette vil bidra til at vi kan nå ut til flere, spre kunnskap og få inn flere donasjoner. Slik at vi igjen kan hjelpe enda flere dyr i området vårt.

Hjelpesenter prosjektet vårt trenger også noen som har kapasiteten til å følge opp. Byråkrati tar tid som vi ikke uten en ansatt har kapasitet til å følge opp på samme måte.

Praktisk dyrevern

Vi ønsker å fortsette vårt samarbeid med Mattilsynet, spesielt i forhold til omplassering og hjelpe privatpersoner som står i vanskelige situasjoner.

Vi får god hjelp fra publikum som melder inn skadde og mulig forlatte dyr. Her ønsker vi å fortsette vårt bidrag med annonser og opplysningsarbeid.

Vi ønsker å ha et større fokus på vold i nærerelasjoner, opplyse og jobbe videre med dette opp mot krisesentre og lignende.

Vi ønsker også å jobbe aktivt med å øke kunnskapene blant publikum om de forskjellige arters behov, spesielt kaniner da allmenn kunnskapen om deres behov enda er for dårlig.

Generelt ønsker vi å øke fokuset på allmennkunnskapen på god dyrevelferd, der arbeid opp mot skoler vil være vårt fokus i år.

Shelter Manager ønsker vi å bruke enda mer i den daglige driften.

Kastrering og id-merking

DNH jobber aktivt for å bekjempe hjemløse dyr. Vi ønsker å fremme kampanjen #chipogsnipp enda mer. Vi tror at på denne måten vil mye av tiden vi nå bruker på å hjelpe dyr som har gått seg bort, bli enklere. Vi ønsker å øke kattens og kaninens verdi og vi mener denne kampanjen er et viktig bidrag til dette. Alle våre dyr er ID-merket og kastrert.

Reklamefilm

I 2019 fikk vi laget en storyboard og det er klart til filming. Vi må skaffe flere midler til filming, noe som vi også skal jobbe videre med. Reklame filmen er tiltenkt til alle sosiale medier og tv, det er en informasjonsfilm om vårt arbeid i nærområdet. Filmen skal sette ting litt på spissen og være en artig læring.

Regnskap 2019

Budsjett for 2020

Valgkomiteens innstilling til årsmøte for DNH

 

Valgkomiteen 2019 består av følgende personer:

Rita Alne-Auestad

Anne Grethe Stange

Mona Thorsen

Forslag til nytt styre 2020

Innstillinger til valg 2020

Valgkomiteen har vært i kontakt med alle i nåværende styre for å høre om de ønsker gjenvalg. Vi har også spurt etter innspill fra nåværende styre, for å få en forståelse av hvordan styret har fungert i 2019. Vår oppfatning er at styre har fungert bra, det har vært godt samarbeid og mye fremgang.

Årets valgkomite blir som følger:

Rita Alne-Auestad

Anne Grethe Stange

Maren Iren Sund

 

 

Hvis du ønsker å lese årsmeldingen som hefte, har du link her:  Årsmelding 2020