Det å være et fosterhjem vil si at man åpner sitt hjem og hjerte for et dyr som trenger kjærlighet, omtanke, trygghet og mat. Siden vår avdeling ikke har et hjelpesenter enda, er vi avhengige av våre fosterhjem for å kunne hjelpe de hjemløse dyrene. Som fosterhjem vil det være din oppgave å sørge for at dyret får det trygt og godt i sitt midlertidige hjem. Behovet er størst for fosterhjem til katter, men vi får også inn andre dyrearter som trenger et midlertidig hjem, som kaniner, gnagere, fugler og hund.

Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland står som eier  av dyret og dekker alle vætrinær utgifter og spesial fôr, mens fosterhjemmet dekker ordinært fôr og sand til katt. Avdelingen får tidvis donert utstyr, og det kan fosterhjemmene låne dersom de har behov for det.

For oss er det ønskelig at dyret får bli i sitt fosterhjem inntil det får et permanent hjem. Dyrene som kommer inn til oss, har gjerne over lengre tid hatt både psykiske og fysiske utfordringer. Dyrene har derfor et stort behov for trygghet og forståelse fra mennesker. Hvor lenge dyret blir i fosterhjemmet er veldig individuelt, og kan være fra noen uker til flere måneder. Når et dyr får et nytt permanent hjem, avhenger av flere faktorer – kanskje dyret er sykt eller skadet når det kommer inn, og dermed trenger en lengre periode med behandling. Hvis dyret har levd lenge som hjemløs eller opplevd store traumer, da må ofte tilliten til mennesker bygges opp igjen.

Ingen kan spå når den rette familien dukker opp til dyret. Det er fosterhjemmet som lærer dyret å kjenne, derfor er det viktig for oss å ha en nær dialog med deg, slik at vi sammen kan finne det perfekte hjemmet til dyret. Alle dyr er forskjellige – noen passer ikke inn i en stor familie, mens andre vil trives bra. Noen passer ikke i et hjem med andre dyr, mens andre tolererer både andre artsfrender og andre dyr. Vi setter stor pris på om fosterhjemmet har mulighet til å følge dyret til avtalte veterinærbesøk, slik som vaksiner, kastrering, id-merking osv. da det beste for dyret er å ha med seg noen det føler seg trygg på, men dette er ikke noe krav.

Som fosterhjem er det du som bestemmer om du ønsker å ta imot dyret og eventuelt hvor mange dyr. Ønsker du å være fosterhjem, vil du bli registrert i vårt register med info om hvilke type dyr du kan ta imot, og hvor mange. Når vi får henvendelse om et dyr i nød, vil vi ta kontakt med deg for å høre om du kan ta imot dette dyret. Vi vil fortelle det vi vet om dyret, men dette vil da bli informasjon om helsetilstanden til dyret osv. Vi vet ikke på forhånd mye om personligheten til dyret og eventuelle problemer som kan dukke opp. Som fosterhjem vil du kanskje få noen utfordringer, men betalingen er enorm, og eventuelle utfordringer virker små, når dyret viser sin kjærlighet og tillit til deg.

Tenker du på å skaffe deg et dyr, men er usikker på om dette er det riktige for deg i mange år fremover? Da kan du som fosterhjem hjelpe et dyr i nød, uten at du binder deg til å ha dette dyret i alle dets leveår. Skulle du finne ut at du vil beholde dyret for resten av dets liv og samtidig tilfredsstiller våre adopsjonskriterier, er vi selvfølgelig glade for det.

Vi håper du kan hjelpe dyrene ved å være fosterhjem, men vi vil først at du tenker deg godt om. Vær sikker på at du kan tilby et av våre hjemløse dyr et trygt og godt midlertidig hjem. Ta gjerne kontakt med oss på e-post for en uforpliktende prat. Vi trenger så mange dyrevenner som mulig for å hjelpe de svakeste. På forhånd tusen takk for hjelpen!