Saksliste til årsmøte 2018 for DNH:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av referent.
  4. Valg av tellekomite.
  5. Årsmeldingen.
  6. Årsregnskap
  7. Budsjettforslag
  8. Valg av styreleder
  9. Valg av styremedlemmer.
  10. Innkomne saker