Vi i Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland har ikke autoritet til å gå inn i private hjem, vi er ikke en offentliginstans bare frivillige som ønsker å bidra så godt som vi kan. Derfor hvis du observerer misshold av dyr, hjelp oss å hjelpe ved å melde disse bruddene til Mattilsynet, og politiet ved alvorligere saker.

Brudd på dyrevelferdsloven bør meldes til Mattilsynet, men alvorlige saker bør i tillegg politianmeldes. Politianmeldelsen bør du levere skriftlig, enten per post eller ved oppmøte på politistasjonen.

Det er tilstrekkelig å beskrive hva som har skjedd, og oppgi hvem du er. Sjansen for at saken skal bli prioritert, øker likevel veldig hvis du:

– Forklarer hvilke bestemmelser som er brutt. Se i dyrevelferdsloven med forskrifter.
– Oppgir navn og adresse på dem du politianmelder.
– Legger ved bevis, for eksempel film eller foto.
– Oppgir navn og adresse til andre vitner.