Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland har mange frivillige som jobber sent som tidlig for å hjelpe dyr som trenger hjelp – uten å motta lønn eller andre godtgjørelser. Alle gaver vi får går UAVKORTET til dyrene i form av mat, medisiner, behandling, hus og sand.

Som betalende medlem i dyrebeskyttelsen kan du selv velge hvor mye du vil betale i årlig eller månedlig støtte. Du kan velge mellom Hovedmedlemskap som koster 450,- kr pr år, eller du kan velge avtalegiro med minimumstrekk på 50,- kr i måneden.

Dersom du allerede har avtalegiro eller vil endre fra hovedmedlemskap til avtalegiro eller endre trekkbeløpet på avtalegiroen, send en mail til medlem@dyrebeskyttelsen.no og forklar situasjonen.

Du kan sette opp et fast trekk/ fast betaling i din nettbank til vårt kontonummer: 3240.14.31747. Husk og merk det faste trekket med «Gave» og før på navn.

Du kan gi en gave til dyrene ved bruk av Visa eller Mastercard på Dyrebeskyttelsens hjemmeside. Her stiller du litt friere mtp. at du selv bestemmer når du har råd til å støtte oss
https://medlem.dyrebeskyttelsen.no/portal/page/portal/dn/dn_online_donation

Du kan støtte oss ved hjelp av SMS ved å sende kodeord DBHA til tlf. 2377. Da støtter du Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland med 100,- kr. Disse pengene blir påført din mobilregning. *Se bunn på artikkel

Vi har nå også fått oss Vipps, nummeret vårt er #651510. Her kan du enkelt og greit gi en donasjon til oss. Vipps tar 2,5% av hvert innskudd i gebyr.

Skattefradrag

For gaver mellom 500,- og 16 800,- kroner. Myndighetene har sett at frivillig virksomhet er viktig og har villet stimulere givergleden. Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland er godkjent som frivillig organisasjon. De som gir gaver til Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland, kan trekke fra gaven i skattepliktig inntekt.

Fradraget fungerer i skatteoppgjøret på samme måte som fradraget for renteutgifter. Det innebærer at skatten blir redusert med 28% av gavens verdi.

Er eksempelvis samlede gaver i løpet av et år 6 000 kroner, blir skatten redusert med 1 680 kroner, og egentlig betaler du derfor bare 4 320 kroner. Vær oppmerksom på at for å få fradrag, må gaver til sammen være minst kr 500 i løpet av et år, og det maksimale man kan gi i denne ordningen (gaver med skattefradrag til ideelle formål) er i 2014 16 800,- for hver person som har skattepliktig inntekt. (Satsen i skatteklasse 2 er lik skatteklasse 1).

Bruk kontonr 3240.14.31747 når du ønsker skattefradrag på gaven din
NB! Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland er pliktig til å sende en årsoppgave til ligningsmyndighetene over hvor mye hver har gitt. Ønsker du å få skattefradrag, må du derfor huske å føre på personnummeret og full adresse på giroen!

Mer info på Skatteetatens hjemmeside:
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/

Send oss en mail om du ønsker å få tilsendt giro for å gi en gave: dnhaugaland@gmail.com