Saksliste til årsmøte 2019 for DNH:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent
 4. Valg av protokollunderskrivere
 5. Valg av tellekomite
 6. Årsmelding
 7. Årsregnskap og budsjett 2019
 8. Handlingsplan
 9. Valg av styreleder
 10. Valg av styremedlemmer
 11. Innkommne saker (hjelpesenter)
 12. Valg av valgkomite
 13. Valg av revisor