Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland (DNH) er en avdeling av Dyrebeskyttelsen Norge, og en selvstendig juridisk enhet. Organisasjonens formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Dette arbeidet utføres gjennom informasjon og holdningspåvirkning, samt direkte hjelp til dyr i nød. Dyrs rettigheter omfatter etter dyrevelfredsloven både rett til liv og rett til fri bevegelse og utfoldelse etter art. Dyr skal ikke påføres smerte eller lidelse dersom det ikke er av hensyn til dyret selv. Dyrebeskyttelsen Norge og dens lokalavdelinger er regulert av vedtekter og etisk plattform utformet ved årlige landsmøter.

DNH ble dannet i januar 2010 og blir drevet av frivillig arbeidskraft. Arbeidet vi gjør består hovedsakelig av administrative oppgaver og praktisk dyrevern dvs. svare på henvendelser, hjelper dyr som er hjemløse, skadde og sårede, og omplassere eierløse dyr. For å få dette til er vi avhengige av hjelp fra frivillige samt økonomisk giverglede fra sponsorer, privatpersoner og dugnad for å sikre inntekter. Arbeidet vi gjør er basert på frivillighetsarbeid uten noen form for økonomisk kompensasjon.

Vi i DNH har en travel hverdag med henvendelser via e-post og facebook, som fort blir omgjort til fysiske oppdrag. Vi henter inn dyr, etterlyse eiere, skaffer fosterhjem, finner permanente hjem, veterinært besøk, sjekke dyr for id-merking, administrativarbeid, arrangere adopsjonsdager, oppfølging av frivillige, opplysning og media.

Vi får en del forespørsler om omplassering av eide dyr. Selv om vi ønsker alltid å hjelpe er det ikke alltid vi har kapasitet til det. Vi må ha plass til de dyrene som er hjemløse, og vi opplyser da alltid om eiers ansvar ved sitt dyrehold. Når en går til anskaffelse av et kjæledyr er det en langtidsforpliktelse, og vi ønsker å opplyse om ansvaret eier har.

Vi vil også nevne i denforbindelse at nødhjelp av dyr som lider/er synlig syke er veterinærutgifter dekket av Mattilsynet. Alle har hjelpeplikt ovenfor dyr som er skadet eller er synlig syke.