Den lille kaninboka er et introduksjonshefte om kanin som Norges Kaninforening har delt ut gratis til publikum på stand eller foredrag. Heftene er også gitt til ulike dyrebutikker og veterinærklinikker, som har gitt disse videre til sine kunder. Heftet er populært og gjøres nå tilgjengelig for nedlastning, slik at publikum kan dele det videre og de som ønsker det også kan trykke noen eksemplarer selv. For videre informasjon vises det til Den store kaninboka og kaninboka.no

 

Åpne heftet