Kontaktinformasjon

 

E-post: dnhaugaland@gmail.com

Telefon nummer: 91 79 05 35

Telefontid: Mandag kl. 12.00-14.00
Onsdag kl. 18.00-20.00

Kontortid: Onsdag kl.18.00-20.00

Konto nummer: 3240.08.47052

Vipps nummer: 83707

Organisasjonsnummer: 995 478 765