Om oss

Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland (DNH) er en avdeling av Dyrebeskyttelsen Norge, og en selvstendig juridisk enhet. Organisasjonens formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Dette arbeidet utføres gjennom informasjon og holdningspåvirkning, samt direkte hjelp til dyr i nød. Dyrs rettigheter omfatter etter dyrevelfredsloven både rett til liv og rett til fri bevegelse og utfoldelse etter art. Dyr skal ikke påføres smerte eller lidelse dersom det ikke er av hensyn til dyret selv. Dyrebeskyttelsen Norge og dens lokalavdelinger er regulert av vedtekter og etisk plattform utformet ved årlige landsmøter.

DNH ble dannet i januar 2010 og blir drevet av frivillig arbeidskraft. Arbeidet vi gjør består hovedsakelig av administrative oppgaver og praktisk dyrevern dvs. svare på henvendelser, hjelper dyr som er hjemløse, skadde, sårede, og omplassere eierløse dyr. For å få dette til er vi avhengige av hjelp fra frivillige samt økonomisk giverglede fra sponsorer, privatpersoner og dugnad for å sikre inntekter. Arbeidet vi gjør er basert på frivillighetsarbeid uten noen form for økonomisk kompensasjon.

 

Vi i DNH har en travel hverdag med henvendelser via e-post og facebook, som fort blir omgjort til fysiske oppdrag. Vi henter inn dyr, etterlyse eiere, skaffer fosterhjem, finner permanente hjem, veterinært besøk, sjekke dyr for id-merking, administrativarbeid, arrangere adopsjonsdager, oppfølging av frivillige, opplysning og media.

Vi får en del forespørsler om omplassering av eide dyr. Selv om vi ønsker alltid å hjelpe er det ikke alltid vi har kapasitet til det. Vi må ha plass til de dyrene som er hjemløse, og vi opplyser da alltid om eiers ansvar ved sitt dyrehold. Når en går til anskaffelse av et kjæledyr er det en langtidsforpliktelse, og vi ønsker å opplyse om ansvaret eier har.

Vi vil også nevne i den forbindelse at nødhjelp av dyr som lider/er synlig syke er veterinærutgifter dekket av Mattilsynet. Alle har hjelpeplikt ovenfor dyr som er skadet eller er synlig syke.

 

Hva har DNH arbeidet med i 2020

 

Året 2020 har vært preget av restriksjoner og pandemi, vi har måttet finne mange alternative måter å jobbe på – noe vi føler vi har løst greit etter omstendighetene. DNH var 10 år i 2020, vi er klare for 10 nye!

Det var en veldig stor økning i antall dyr vi tok inn i 2020, nesten 50% flere kattunger enn året før. Flere dyr enn i fjor var også så skadde at vi har måttet både operere og amputere for å kunne redde dem.

Vi har i 2020 fokusert på å synligjøre vårt arbeid og har derfor hatt forelesninger om praktisk dyrevern på flere skoler. Flere skoler har i etterkant hatt elevbedrifter og «innsats for andre» i valgfag, der vår lokalavdeling har blitt tilgodesett de pengene som de har samlet inn.

Alle pågående saker har blitt lagt ut fortløpende på vår Facebook historie for å kunne vise hva vi gjør på daglig basis, dette har skapt et veldig engasjement og videre generert flere følgere, donasjoner, frivillige og fosterhjem.

I 2020 vedtok styret et 6 mndrs prøveprosjekt med en opprettet 50% stilling. Lagt til grunn er en stor administrativ arbeidsmengde og et ønske om å jobbe mer aktivt opp imot kommunene for å kunne nå målet med et lokalt hjelpesenter. Vi ønsket også en kontinuitet slik at alle henvendelser blir fanget opp og vi er mer tilgjengelige. Det arbeidet som nå er lagt ned i siste delen av 2020 viser godt igjen på årsresultatet.

Årets julekalendersalg økte godt i år, vi fikk donert flotte premier. Hovedpremien var en Iphone til 8000,- sponset av en lokal bedrift. Mange frivillige solgte julekalenderen for oss, resultatet ble over 600 solgte. Vi fikk også trykket opp julekort og sendte disse til alle som har støttet avdelingen med donasjoner, til frivillige og til våre samarbeidspartnere. Dette fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på.

 

 

Samarbeid med media

 

Vi har i år som i fjor et godt samarbeid med lokale medier, de lager veldig ofte en sak av de tipsene vi sender. I slutten av 2020 ble vi enige med vår lokale tv-stasjon TVH om å lage en serie med infovideoer, som skal spilles inn og sendes i begynnelsen av 2021. Her skal vi blant annet formidle viktigheten av kastrering, kaninhold, ID-merking, hjelpeplikt osv. Målet med dette er å øke kunnskapen om de forskjellige dyrene for å kunne bedre levevilkårene.

Her er noen av de sakene vi hadde i media i 2020:

 

Dyrebeskyttelsen om katteavl: – Hål i håve! – Radio 102

Koronaviruset, Haugesund | Pågangen er stor: – Vi sliter med å ta unna henvendelser og har folk på venteliste (h-avis.no)

Haugalandet, Dyrebeskyttelsen | Har fått 2.500 meldinger om dyr i nød (h-avis.no)

 

Hjelpe vanskeligstilte

 

Vi i år også donert overskuddet av fôret vi har mottatt gjennom donasjoner til organisasjoner for vanskeligstilte i samfunnet (katt/hund). Vi har arbeidet forebyggende med å hjelpe privatpersoner som har stått i vanskelige situasjoner, der vi har bistått med kastrering, dyrlegebesøk og kastrering på avbetaling for katt.

DNH har et godt samarbeidet med Mattilsynet og er ofte på befaring i saker som er meldt inn til dem. Vi tar også inn dyr fra MT i påvente av et vedtak og fakturerer for oppstalling.

DNH bistår både sykehus og politiet i saker der eiere er veldig syke eller døde.

 

Inntekter og inntektsarbeid

 

Året 2020 har hovedinntekten vår igjen vært grasrotandelen fra Norsk Tipping, men vi har også en økning i private donasjoner. Flere skoleklasser har også i år samlet inn penger til Dyrebeskyttelsen. Vi har hatt lotteri og salg av julekalender, vi fikk også midler fra Dyrebeskyttelsen Norge.

Adopsjon

 

I løpet av 2020 har vi adoptert bort ca. 275 katter, 12 kaniner, 2 marsvin og 2 tamme fugler.

Vi har hatt en god del skadde dyr i 2020, en del midler har gått til operasjoner og medisinering. Det var en veldig økning i kattunger, og mange var morløse og måtte flaskes.

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan for 2021

Vi ønsker i 2021 og jobbe mer aktivt opp mot kommunene for å fremme vårt arbeid og for å skaffe midler. Pandemien setter litt stopper for ting også i år, men er positive til at vi skal få i stand et møte med rådmennene i distriktet. En dyrevelferdsplan, driftsmidler og festetomt er det som står på vår agenda. En bil står også på ønskelisten, vi har bedt om en donasjon fra et lokalt konsern.

Økonomi

Medlemmer, grasrotandelen og donasjoner

DNH skal fortsette å jobbe aktivt for å være synlige i lokalsamfunnet, med hovedfokuset på rekrutering til økonomisk støtte, og øke kunnskapen om dyrevelferd. Vi vil informere om vårt arbeid, og fremme våre fanesaker. Det er i år et spesielt fokus på å verve flere medlemmer.

 

Inntjeningsmuligheter

Vi har vært i kontakt med lokale kjøpmenn for å få en doneringsknapp på panteautomater, det er sendt inn skjema for 2 maskiner til Tomra. Om dette går i orden, så har vi planer om en «pante-kampanje».

En Facebook doneringsknapp er en av de tingene vi ønsker å få på pass i år.

Fortsette arbeidet opp mot de store bedriftene her på Haugalandet for donasjoner/bidrag.

Praktisk dyrevern

Vi ønsker å fortsette vårt samarbeid med Mattilsynet, spesielt i forhold til omplassering og hjelpe privatpersoner som står i vanskelige situasjoner.

Vi får god hjelp fra publikum som melder inn skadde og mulig forlatte dyr. Her ønsker vi å fortsette vårt bidrag med annonser og opplysningsarbeid.

Vi ønsker fortsatt å ha et stort fokus på vold i nærerelasjoner, opplyse og jobbe videre med dette opp mot krisesentre og lignende. Det jobbes med et møte med leder av krisesenteret for å kunne bistå med inntak av dyr.

Vi ønsker også å fortsette med å jobbe aktivt med å øke kunnskapene blant publikum om de forskjellige arters behov, spesielt kaniner da allmenn kunnskapen om deres behov enda er for dårlig. En egen infovideo er laget med veiledning om kaninhold.

Generelt ønsker vi å sette søkelyset på allmennkunnskapen på god dyrevelferd, der arbeid opp mot skoler vil igjen være vårt fokus i år.

 

Kastrering og id-merking

DNH jobber aktivt for å bekjempe hjemløse dyr.  Mye av våre ressurser går til å prøve å finne eiere til de dyrene som blir meldt inn til oss. Vi fremmer de sakene der eiere er funnet bare på grunn av chip, og bruker også fast #chip&snip for å jobbe mot en holdningsendring. I

samarbeid med vår lokale tv-stasjon skal vi også lage en infovideo om både kastrering og Id-merking.  Alle våre dyr blir ID-merket og kastrert.

Sosiale medier

Vi er nå synlige på Facebook og Instagram, men har planer om en Snapchatkonto for å nå ut til flere og vise vårt arbeid. Det engasjerer når en kan se hva vi jobber med, og en får et forhold til DNH.

 

 

 

 

Regnskap 2020

 

Budsjett for 2020

Valgkomiteens innstilling til årsmøte for DNH

 

Valgkomiteen 2020 består av følgende personer:

Rita Alne-Auestad

Anne Grethe Stange

Maren Iren Sund

Forslag til nytt styre 2021

Innstillinger til valg 2021

Valgkomiteen har vært i kontakt med alle i nåværende styre for å høre om de ønsker gjenvalg. Vi har også spurt etter innspill fra nåværende styre, for å få en forståelse av hvordan styret har fungert i 2019. Vår oppfatning er at styre har fungert bra, det har vært godt samarbeid og mye fremgang.

Årets valgkomite blir som følger:

Rita Alne-Auestad

Anne Grethe Stange

Helene Nes

 

Hvis du ønsker å lese årsmeldingen som hefte, klikk på linken her: Årsmelding 2021 for DNH