Saksliste til årsmøtet. Ingen innkommne saker

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent
 4. Valg av protokollunderskrivere
 5. Valg av tellekomite
 6. Årsmelding
 7. Årsregnskap og budsjett 2020
 8. Handlingsplan
 9. Innkommne saker
 10. Valg av valgkomite
 11. Valg av revisor
 12. Valg av styreverv